DenizDukkani.com - Yat, Yelken ve Tekne Malzemeleri, Balık Malzemeleri, Deniz Motoru, Şişme Bot, Her Çeşit Deniz Malzemesi

Kategoriler

8.11.2020

Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği YayınlandıGemiadamları ve kılavuz kaptanların yeterlikleri, vardiya tutmalarına ilişkin kurallar ve denizcilik eğitimine ilişkin yönetmelik
yayınlandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, gemiadamları ve kılavuz kaptanların yeterlikleri, eğitimleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları, elektronik kayıt işlemleri, vardiya tutmalarına ilişkin kuralları ve disiplin işlemleri ile gemiadamlarına ilişkin denizcilik eğitimi veren kurum ve kuruluşlara yönelik idari yaptırımları düzenleyen, “Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tüm gemiadamlarının, deniz güvenlik eğitimleri ile güvenlikle ilgili tanıtım ve güvenlik farkındalık eğitimlerini görmüş ve ilgili belgelerine sahip olmaları zorunlu olacak. Ancak, balıkçı gemileri ve özel yatlar ile kabotaj hattında sefer yapan yatlar ve yolcu motorlarında çalışan gemiadamlarında, deniz güvenlik eğitimleri dışında kalan eğitimleri alma ve ilgili belgelerine sahip olma şartı aranmayacak.

Yönetmelikte geçen her türlü gemiadamı belgesinin tanzimine yönelik eğitimler, sadece Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş eğitim kurumları bünyesinde ve müdürlükçe onaylı özel müfredat programları altında gerçekleştirilecek. Yetkilendirilmemiş kurumlarda öğrenim görenlere gemiadamı cüzdanı, gemiadamı yeterlik belgesi veya gemiadamı uzmanlık belgesi verilmeyecek.

Gemiadamı olabilmek için gerekli koşulları taşıyan kişilere gemiadamı yeterlik belgesi, gemiadamıuzmanlık belgeleri ve belge kanıtlarını da içeren gemiadamı cüzdanı verilecek. Yeterlik belgelerinin verilmesinde ön koşul olan zorunlu deniz stajlarının eğitim gemilerinde gerçekleştirilmesi halinde, staj sürelerinin hesaplanmasında bu gemilerde geçirilen bir gün bir buçuk gün olarak kabul edilecek ve eğitim gemisinin özelliği, niteliği, denizci eğitici sayısı ve seyir bölgesi gibi düzenlemeler, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği  Tamamına ulaşmak için tıklayın

Kaynak: Deniz Ticaret Gazetesi